ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Εκτύπωση E-mail

Από το 1998 έως και σήμερα αθλήτριες του Συλλόγου μας συμμετέχουν σε φιλικούς αγώνες με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους εν’ όψη των επίσημων πρωταθλημάτων αποσπώντας εμπειρίες και διακρίσεις. Εμείς όμως κρίναμε σκόπιμο να αναφερθούμε μόνο σε Πανελλήνιες, Διασυλλογικές και Διεθνείς διακρίσεις:


Πανελλήνιες και Διασυλλογικές (*) Διακρίσεις Ρυθμικής Γυμναστικής:

* 02-03/04/2005

3η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΟΜΑΔΙΚΟ)

ΚΟΡ.

ΒΕΔΟΥΡΑ Ευσταθία

ΜΑΝΕΣΗ Σταυρούλα

ΜΥΛΩΝΑ Αθανασία

ΒΑΝΝΑ Κων/να

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ Αναστασία

* 23-24/04/2005

3η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΟΜΑΔΙΚΟ)

ΚΟΡ.

ΒΕΔΟΥΡΑ Ευσταθία

ΜΑΝΕΣΗ Σταυρούλα

ΜΥΛΩΝΑ Αθανασία

ΒΑΝΝΑ Κων/να

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ Αναστασία

14-15/05/2005

5ηΘΕΣΗ

ΣΥΝ. ΟΜΑΔΙΚΟ

ΚΟΡ

ΒΕΔΟΥΡΑ Ευσταθία

ΜΑΝΕΣΗ Σταυρούλα

ΜΥΛΩΝΑ Αθανασία

ΒΑΝΝΑ Κων/να

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ Αναστασία

20-21/05/2006

6η ΘΕΣΗ

ΣΥΝ. ΑΤΟΜΙΚΟ

ΠΑΓ

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

09-10/06/2006

5η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜΙΚΟ)

ΠΑΓΚ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

*31/3-01/04/2007

3η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΟΜΑΔΙΚΟ)

ΝΕΑΝ.

ΒΕΔΟΥΡΑ Ευσταθία

ΜΑΝΕΣΗ Σταυρούλα

ΜΥΛΩΝΑ Αθανασία

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ Αναστασία

* 14-15/04/2007

3η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΟΜΑΔΙΚΟ)

ΠΑΓΚ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

ΠΑΝΟΥΣΗ Ευδοκία

ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ Λίλιαν

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Λαμπρινή

 

2η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜΙΚΟ)

ΠΑΓΚ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

 

1η ΘΕΣΗ

(Σχοινάκι)

ΠΑΓΚ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

 

2η ΘΕΣΗ

(Μπάλα)

ΠΑΓΚ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

 

3η ΘΕΣΗ

(Χ.Ο.)

ΠΑΓΚ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

21-22/04/2007

3η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΟΜΑΔΙΚΟ)

ΝΕΑΝ.

ΒΕΔΟΥΡΑ Ευσταθία

ΜΑΝΕΣΗ Σταυρούλα

ΜΥΛΩΝΑ Αθανασία

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ Αναστασία

* 28-29/04/2007

3η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΟΜΑΔΙΚΟ)

ΠΑΓΚ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

ΠΑΝΟΥΣΗ Ευδοκία

ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ Λίλιαν

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Λαμπρινή

 

3η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜΙΚΟ)

ΠΑΓΚ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

 

7η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜΙΚΟ)

ΠΑΓΚ.

ΠΑΝΟΥΣΗ Ευδοκία

 

3η ΘΕΣΗ

(Χ.Ο.)

ΠΑΓΚ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

 

3η ΘΕΣΗ

(Σχοινάκι)

ΠΑΓΚ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

 

4η ΘΕΣΗ

(Μπάλα)

ΠΑΓΚ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

 

6η ΘΕΣΗ

(Χ.Ο.)

ΠΑΓΚ.

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Λαμπρινή

09-10/06/2007

5η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜΙΚΟ)

ΠΑΓΚ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

 

2η ΘΕΣΗ

(Μπάλα)

ΠΑΓΚ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

07-08/07/2007

3η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΟΜΑΔΙΚΟ)

ΝΕΑΝ.

ΒΕΔΟΥΡΑ Ευσταθία

ΜΑΝΕΣΗ Σταυρούλα

ΜΥΛΩΝΑ Αθανασία

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ Αναστασία

07-08/06/2008

3η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΟΜΑΔΙΚΟ)

ΠΑΓΚ.

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Λαμπρινή

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

ΚΕΦΑΛΑ Μαρία

ΚΕΦΑΛΑ  Παναγιώτα

 

2η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜ. Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Λαμπρινή

 

4η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜ. Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

 

6η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜ. Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΦΑΛΑ Μαρία

 

1η ΘΕΣΗ

(Σχοινάκι Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Λαμπρινή

 

1η ΘΕΣΗ

(Μπάλα Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Λαμπρινή

 

4η ΘΕΣΗ

(Χ.Ο. Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Λαμπρινή

 

2η ΘΕΣΗ

(Μπάλα Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

21-22/06/2008

1η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΟΜΑΔΙΚΟ)

ΠΑΓΚ.

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Λαμπρινή

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

ΚΕΦΑΛΑ Μαρία

ΚΕΦΑΛΑ Παναγιώτα

 

1η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜ. Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Λαμπρινή

 

2η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜ. Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

 

5η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜ. Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΦΑΛΑ Μαρία

 

1η ΘΕΣΗ

(Χ.Ο. Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Λαμπρινή

 

1η ΘΕΣΗ

(Σχοινάκι Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Λαμπρινή

 

2η ΘΕΣΗ

(Μπάλα Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Λαμπρινή

 

1η ΘΕΣΗ

(Σχοινάκι Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

 

2η ΘΕΣΗ

(Μπάλα Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

 

4η ΘΕΣΗ

(Χ.Ο. Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

 

5η ΘΕΣΗ

(σχοινάκι Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΦΑΛΑ Μαρία

 

6η ΘΕΣΗ

(μπάλα Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΦΑΛΑ Μαρία

 

6η ΘΕΣΗ

(Χ.Ο. Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΦΑΛΑ Παναγιώτα

 

8η ΘΕΣΗ

(Σχοινάκι Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΦΑΛΑ Παναγιώτα

01-02/11/2008

4η ΘΕΣΗ

(Σχοινάκι)

ΚΟΡ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

 

8η ΘΕΣΗ

(Χ.Ο.)

ΚΟΡ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

28-29/03/2009

3η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΟΜΑΔΙΚΟ)

ΓΥΝ.

ΒΕΔΟΥΡΑ Ευσταθία

ΜΑΝΕΣΗ Σταυρούλα

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ Αναστασία

ΜΥΛΩΝΑ Αθανασία

11-12/04/2009

3η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΟΜΑΔΙΚΟ)

ΓΥΝ.

ΒΕΔΟΥΡΑ Ευσταθία

ΜΑΝΕΣΗ Σταυρούλα

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ Αναστασία

ΜΥΛΩΝΑ Αθανασία

 

3η ΘΕΣΗ

(Μπάλα)

ΓΥΝ.

ΒΕΔΟΥΡΑ Ευσταθία

 

3η ΘΕΣΗ

(Στεφάνι)

ΓΥΝ.

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ Αναστασία

 

3η ΘΕΣΗ

(Σχοινάκι)

ΓΥΝ.

ΜΑΝΕΣΗ Σταυρούλα

 

3η ΘΕΣΗ

(Μπάλα)

ΓΥΝ.

ΜΥΛΩΝΑ Αθανασία

*24-26/04/2009

2η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΟΜΑΔΙΚΟ)

ΠΑΓΚ.

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

ΚΕΦΑΛΑ Μαρία

ΚΕΦΑΛΑ Παναγιώτα

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ελένη

 

3η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜ. Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

 

1η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜ. Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ελένη

 

1η ΘΕΣΗ

(Σχοινάκι Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

 

2η ΘΕΣΗ

(Χ.Ο. Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

 

6η ΘΕΣΗ

(Μπάλα Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

 

1η ΘΕΣΗ

(Χ.Ο. Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ελένη

 

1η ΘΕΣΗ

(Σχοινάκι Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ελένη

 

1η ΘΕΣΗ

(Μπάλα Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ελένη

 

1η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜΙΚΟ)

ΚΟΡ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

 

1η ΘΕΣΗ

(Κορίνες)

ΚΟΡ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

 

1η ΘΕΣΗ

(Στεφάνι)

ΚΟΡ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

 

2η ΘΕΣΗ

(Σχοινάκι)

ΚΟΡ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

 

3η ΘΕΣΗ

(Χ.Ο.)

ΚΟΡ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

 

7η ΘΕΣΗ

(Μπάλα)

ΚΟΡ.

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Λαμπρινή

30-31/05/2009

1η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΟΜΑΔΙΚΟ)

ΠΑΓΚ.

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

ΚΕΦΑΛΑ Μαρία

ΚΕΦΑΛΑ Παναγιώτα

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ελένη

 

1η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜ. Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

 

1η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜ. Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ελένη

 

1η ΘΕΣΗ

(Χ.Ο. Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

 

1η ΘΕΣΗ

(Σχοινάκι Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

 

1η ΘΕΣΗ

(Μπάλα Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

 

1η ΘΕΣΗ

(Χ.Ο. Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ελένη

 

1η ΘΕΣΗ

(Σχοινάκι Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ελένη

 

1η ΘΕΣΗ

(Μπάλα Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ελένη

 

3η ΘΕΣΗ

(Μπάλα Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΦΑΛΑ Μαρία

 

5η ΘΕΣΗ

(Χ.Ο. Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΦΑΛΑ Μαρία

 

4η ΘΕΣΗ

(Μπάλα Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΦΑΛΑ Παναγιώτα

 

6η ΘΕΣΗ

(Σχοινάκι Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΦΑΛΑ Παναγιώτα

13-14/06/2009

3η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜΙΚΟ)

ΚΟΡ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

04-05/07/2009

1η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΟΜΑΔΙΚΟ)

ΠΑΓΚ.

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑ Μαρία

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑ Παναγιώτα

 

 

 

 

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ελένη

 

1η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜ. Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ελένη

 

2η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜ. Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

 

8η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜ. Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΦΑΛΑ Παναγιώτα

 

1η ΘΕΣΗ

(Χ.Ο. Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ελένη

 

1η ΘΕΣΗ

(Σχοινάκι Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ελένη

 

1η ΘΕΣΗ

(Μπάλα Δ1)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ελένη

 

2η ΘΕΣΗ

(Σχοινάκι Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

 

2η ΘΕΣΗ

(Μπάλα Δ2)

ΠΑΓΚ

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

 

4η ΘΕΣΗ

(Χ.Ο. Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

 

6η ΘΕΣΗ

(Σχοινάκι Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΦΑΛΑ Παναγιώτα

 

7η ΘΕΣΗ

(Χ.Ο. Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΦΑΛΑ Παναγιώτα

 

8η ΘΕΣΗ

(Μπάλα Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΦΑΛΑ Παναγιώτα

 

3η ΘΕΣΗ

(Ansable)

ΠΑΓΚ.

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑ Μαρία

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑ Παναγιώτα

 

 

 

 

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ελένη

11-12/07/2009

1η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜΙΚΟ)

ΚΟΡ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

 

1η ΘΕΣΗ

(Κορίνες)

ΚΟΡ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

 

2η ΘΕΣΗ

(Χ.Ο)

ΚΟΡ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

 

2η ΘΕΣΗ

(Σχοινάκι)

ΚΟΡ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

 

6η ΘΕΣΗ

(Στεφάνι)

ΚΟΡ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

27-28/02/2010

5η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜΙΚΟ)

ΝΕΑΝ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

13-14/03/2010

4η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜΙΚΟ)

ΝΕΑΝ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

 

4η ΘΕΣΗ

(Μπάλα)

ΝΕΑΝ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

 

5η ΘΕΣΗ

(Κορίνες)

ΝΕΑΝ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

 

7η ΘΕΣΗ

(Σχοινάκι)

ΝΕΑΝ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

12-13/06/2010

1η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜ. Δ2)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ελένη

 

1η ΘΕΣΗ

(Χ.Ο.)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ελένη

 

2η ΘΕΣΗ

(Σχοινάκι)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ελένη

 

3η ΘΕΣΗ

(Μπάλα)

ΠΑΓΚ.

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ελένη

26-27/06/2010

4η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΟΜΑΔΙΚΟ)

ΚΟΡ.

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Λαμπρινή

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα

ΚΕΦΑΛΑ Μαρία

ΚΕΦΑΛΑ Παναγιώτα

 

6η ΘΕΣΗ

(ΣΥΝ. ΑΤΟΜΙΚΟ)

ΚΟΡ.

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ Ραφαέλα


Διεθνείς Συμμετοχές & Διακρίσεις Ρυθμικής Γυμναστικής:

03-04/10/2009

1η ΘΕΣΗ

(ΣΑ)

ΚΟΡ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

2οΚύπελλο “ΦΙΛΙΑΣ” Ηλιούπολη - ΕΛΛΑΔΑ

 

1η ΘΕΣΗ

(ΣΤΕΦΑΝΙ)

ΚΟΡ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

 

 

3η ΘΕΣΗ

(ΚΟΡΔ.)

ΚΟΡ.

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

 

 

6η ΘΕΣΗ

(ΣΑ)

ΚΟΡ.

ΠΑΝΟΥΣΗ Ευδοκία

 

 

5η ΘΕΣΗ

(ΚΟΡΔ)

ΚΟΡ.

ΠΑΝΟΥΣΗ Ευδοκία

 

 

6η ΘΕΣΗ

(ΣΑ)

ΠΑΓΚ

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ελένη

 

 

4η ΘΕΣΗ

(Χ.Ο.)

ΠΑΓΚ

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ελένη

 

 

4η ΘΕΣΗ

(BALL)

ΠΑΓΚ

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ελένη

 

13-18/04/2010

16η ΘΕΣΗ

(Σχοινάκι)

ΝΕΑΝ

ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κορίνα

Πανευρωπαϊκό. Πρωταθλ.

Bremen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ


 


Διαφημισή μας....
οι Αθλητές μας.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ksports-logo

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

EPISIMOI-FOREIS